VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

Historie

Historie budovy:  

 Historie

Vila Hanse Huckela je evidována v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 3891/10586. Dnes je využívána jako sídlo Dětského domova a Školní jídelny, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvkové organizace. Jde o volně stojící dvoupatrovou vilu, vystavěnou dle projektu z roku 1904. Projekt se snažil reflektovat tradici anglického domu, vycházel z lineární geometrické secese a hlásil se k hnutí Arts and Drafte. Zmiňovaná architektura prošla během své existence určitými úpravami, zejména ve 30. letech 20. století ( např. zrušení ústřední schodišťové haly a jižní terasy, nová interiérová výbava) a dále pak zásahy utilitárního charakteru po roce 1945. Objekt je příkladem kvalitní architektury vzniklé v domácím prostředí. Jedná se významnou součást souboru rodinných vil Huckelů a cenný doklad bydlení tehdejších podnikatelských vrstev Nového Jičína. Lze konstatovat, že k památkovým hodnotám předmětného objektu patří především jedinečné hmotové uspořádání, tektonika, částečně dochované dispoziční řešení (většinou z 30. let 20 století, včetně dřevěných dveří, vestavěného nábytku, vlyskových podlah apod.), stropy s lineárními geometrickými obrazci štukové výzdoby, schodišťové konstrukce, dochovaná materiálová skladba i stavební technologie, konstrukční detaily a samozřejmě nezastupitelné začlenění dané budovy nejen ve zmiňovaném komplexu Huckelových vil, ale rovněž v celkové urbanistické struktuře příslušného sídla.

 

Historie dětského domova:
1. Dětský domov Požaha u Bílovce, okres Nový Jičín
zřízen 1.10.1962, provoz ukončen 30.4.1966 a DD přestěhován do obce

2. Hladké Životice, okres Nový Jičín
Provoz zahájen 1.5.1966, ukončen 19.7.1969 a přestěhován do

3. Nový Jičín, Revoluční 56
Provoz zahájen 20.7.1969, dosud

Přehled ředitelů:
1. Václav Haša, od 1.10.1962 - 30.4.1966
2. Krista Sklenáková, od 1.5.1966 - 1.8.1966
3. Věra Kupková, od 1.8.1966 - 29.3.1968
4. František Kaluža, od 1.6.1968 - 31.7.1971
5. Drahomíra Gilarová, od 1.7.1971 - 31.12.1983
6. Květoslava Gabrielová, od 1.1.1984 - 31.5.1996
7. Jaromír Šedý, od 1.6.1996 - 21.9.1999
8. Mgr. Blanka Flisníková, od 22.9.1999 - 31.7.2012
    Mgr. Michal Pokorný, od 1.8.2012 - 30.11.2012 - statutární zástupce 
9. Mgr. Eva Geryková, od 1.12.2012 - 2.11.2017
    Mgr. Michal Pokorný, od 17.5.2016 - do 30.6.2018 - statutární zástupce
10. Mgr. Michal Pokorný od 1.7.2018