VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

ÚŘEDNÍ DESKA

Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace
IČO: 47658061
Revoluční 56, Nový Jičín 74101
zařízení s nepřetržitým provozem
web: www.ddnj.cz
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 556 706 115

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE A ZLETILÉ NEZAOPATŘENÉ OSOBY:

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Zahájení správního řízení ve věci stanovení příspěvku na úhradu péče poskytnuté dítěti zařízení - povinná M. Černá, dítě - M. Černá, č.j. DDSJNJ-290/2023, ze dne 22. 3. 2023. 

Oznamujeme Vám, že výše uvedená písemnost je uložena na adrese Dětského domova a Školní jídelny, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvkové organizace. Bližší informace na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , 739 488 333. 

Vyvěšení dne 22. 3. 2023 


AKTUALIZACE VNITŘNÍCH DOKUMENTŮ 

Dne 23. 3. 2023 byl na webu zveřejněn nový Kalkulační list VŘ Školní jídelny, platný od 1. 4. 2023 ZDE
Dne 23. 8. 2022 byl na webu zveřejněn nový Školní vzdělávací program.
Dne 25. 3. 2022 byl na webu zveřejněn nový Kalkulační list VŘ školní jídelny, platný od 1. 4. 2022 ZDE
Dne 21. 3. 2022 byla na webu zveřejněna Výroční zpráva o hospodaření za rok 2021.

Dne 29. 8. 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu:
Písemná výzva k podání cenové nabídky v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na výkon TDS a koordinace BOZP. Název  veřejné zakázky č. 3/2022: „Instalace plynové kotelny, instalace klimatizační jednotky, zateplení půdy a výměna světlíků“. 

https://www.msk.cz/kraj/verejne_zakazky_po.html?id=46924

Dne 23. 8. 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu:
Písemná výzva k podání cenové nabídky v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci stavby. Název  veřejné zakázky č. 2/2022: „Instalace plynové kotelny, instalace klimatizační jednotky, zateplení půdy a výměna světlíků“. 

https://www.msk.cz/kraj/verejne_zakazky_po.html?id=46472

Dne 24. 1. 2022 byla znovu vyhlášena Veřejná zakázka malého rozsahu:

Písemná výzva k podání cenové nabídky v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Název veřejné zakázky č. 1/2022: „Instalace plynové kotelny, instalace klimatizační jednotky, zateplení půdy a výměna světlíků“

Dokumentaci na vyžádání zašleme.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.