VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI?

I přes dostatečnou podporu našeho zřizovatele v oblasti provozních nákladů není snadné dlouhodobě udržet „nadstandardní“ nabídku aktivit, kterou dětem poskytujeme. Slovem nadstandardní nemám v úmyslu označovat stav přebytku nebo plýtvání, spíše snahu být aktivní, poskytovat dětem dostatečné množství vjemů a zážitků (tábory, pobyty, soustředění, kulturní akce, cestování, sport, turistiku, přírodu, atd.). Jsem přesvědčen, že intenzivním zapojováním těchto jednotlivých nabídek, lze přispět ke změně současných dětských postojů a zvnitřněných hodnot.  

Naše práce je založena na rozmanitosti, aktivitě a především na podpoře samostatnosti dětí. Na našich webových stránkách www.ddnj.cz se pak snažíme prezentovat našemu zřizovateli, rodičům, veřejnosti a současným podporovatelům tuto naši snahu.

Plně si uvědomuji, že žádostí o spolupráci, o pomoc a podporu je v současné době přebytek a zdaleka ne všem lze vyhovět. Z mého pohledu a z povahy mé práce je však mou povinností nalézat nové cesty spolupráce. Náš dětský domov postrádá stálého partnera či partnery, kteří by s námi dlouhodobě spolupracovali, a pro které by byla takováto spolupráce zajímavou výzvou. V současné době spoléháme na drobnější dary dobrovolníků, nadací a jednorázové dary některých věrných podnikatelů.
Věřím a doufám, v existenci někoho, koho výše uvedená problematika zaujme. Věřím rovněž, že si naše děti (třeba i konkrétní jedinci) pozornost někoho s osobním zájmem o pomoc zaslouží.  Na oplátku nabízím transparentní komunikaci a pravidelné informace o tom, jak je nakládáno s případnými dary.

Investice do dětí, které nemohou žít v prostředí svých biologických rodin, není z ekonomického pohledu investicí ziskovou, z pohledu lidského je však investicí chvályhodnou.

Pokud Vám výše uvedený text dává alespoň trochu smysl, pokud nevylučujete takovouto spolupráci, budu velmi potěšen za Vaši reakci.                                       

pro případný finanční dar uvádím Č.Ú. KB NJ - 1038801/0100

 Dovolte, abychom alespoň touto cestou poděkovali našim nejvýznamnějším dárcům:

NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM, ČESKÁ NADACE OLYMPIJSKÉ REPREZENTACEpaní Monice Bílé s přáteli

 

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU V ROCE 2021

Chtěl bych opět upřímně poděkovat všem Vám, kteří jste podpořili dětský domov v Novém Jičíně v roce 2021 a o Vánocích.

Děkuji generálnímu podporovateli roku 2021, firmě Northern Spirits s.r.o., která podpořila naše děti v celkové výši 105.000 Kč a přislíbila svou podporu i pro rok 2022. 

Rovněž děkuji parťě kolem Lukáše Souhrady a FURT BOKEM, která podpořila náš domov vybranou částkou kolem 90.000Kč  

Finanční dary a dary jednotlivců

Pan Roman Hollý, Lukáš Adamec, paní Irela Kučerová, Lucky Boy, Radovan Stančík, Ladislav Peš, paní Souhradová, Robert Karásek, Martin Mynařík. 

Finanční dary skupin, pracovišť a firem
skupina Furt Bokem, Ortopedické oddělení a oddělení interní JIP a interních ambulancí Nemocnice v Novém Jičíně, Solarente s.r.o., Nutristamina s.r.o., Del Monte Group, Azurit Kingdom, Dárkové zboří paní Holubová Nový Jičín.   

Obrovský dík patří týmu lidí kolem paní Moniky Bílé, která již 10. rokem organizuje a zabezpečuje Ježíška pro všechny děti. Všem Vám, s paní Monikou v čele, děkuji za zaměstnance dětského domova za to, že děti opět našly pod stromečkem vše, co si přály.  

Michal Pokorný

ředitel     

 

JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI? JAK PODPOŘIT NAŠE DĚTI?