VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

PROJEKT ZAHRADY

OVOCNÝ SAD a ZAHRADA V AREÁLU DD

Budova dětského domova je nemovitou kulturní památkou, která se nachází v areálu tzv. Hückelových vil. Původní majitelé velice dbali na okolí stavby a celý areál pojali jako romantizující lesopark s mnoha solitérními stromy. Bohužel, nekoncepční zásahy do krajiny společně s kůrovcem proměnily zahradu dětského domova v nevzhledné místo.

Pokusil jsem se tedy tento stav změnit. Ve spolupráci s paní doc. Dr. Ing. Alenou Salašovou jsem vyhledal vhodnou studentku Mendelovy univerzity v Brně, zahradnické fakulty v Lednici, která si za svou diplomovou práci zvolila právě naši zahradu. Po letech plánování a konzultací jsme se dostali k finální podobě studie zahrady, jejíž autorkou je, dnes již Ing. Anna Weberová.

Změnila původně zamýšlenou koncepci a vypracovala projekt, který spojuje hned několik velmi důležitých prvků. Výsadbu nových vzrostlých dřevin, keřů, výsadbu nového ovocného sadu, stavbu skleníku, opravu terasovitých zahrad, zrod louky a intimních zón pro děti.

VIZUALIZACE NOVÉ OVOCNÉ ZAHRADY:

ZDE V PDF

FOTOGRAFIE Z POSTUPNÉ REALIZACE

ODKAZ NA VIDEO: 

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000016582/detsky-domov-v-novem-jicine-pripravuje-revitalizaci-zahrady