VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

TURISTICKÝ KROUŽEK

TURISTICKÝ KROUŽEK

Kroužek je určen pro všechny kluky i holky. Náplní je poznávání našeho města, okolních obcí, ale především hor a krás naší vlasti. Děti se seznamují s přírodou, ve které hrají hry. Nedílnou součástí je poznávání map a turistických značek, zlepšení orientace v prostoru. Pohybem děti rozvíjí a upevňují svou tělesnou zdatnost. Cílem je mimo jiné i utváření a rozvíjení kladných vlastností (aktivita, houževnatost, vytrvalost, obětavost…), podporovat fyzickou pohodu, naučit dítě tomu, aby se pohyb stal nedílnou součástí jeho života. Před každým výletem (výstupem, procházkou) jsou děti poučeny o bezpečnosti. Po příchodu zpět do DD vychovatel zhodnotí jejich chování, aktivitu a dovednosti.