VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

DRAMATICKÝ A PĚVECKÝ KROUŽEK

DRAMATICKÝ KROUŽEK

Hlavními prostředky dramatické výchovy jsou lidský hlas a lidské tělo. Dramatická výchova umožňuje systematicky rozvíjet a kultivovat tyto hlavní prostředky lidské komunikace počínaje základními somatickými dovednostmi (tvoření dechu, hlasu, artikulace, správné držení těla atd.) přes psychofyzické jednání (vazba vnitřního prožívání a jeho vnějších projevů - lidského chování v rovině sdělování i naslouchání a porozumění těmto projevům). Specifikou dramatické výchovy je skutečnost, že se zde pracuje především s mezilidskými vztahy, se situacemi a s přeměnou, která vychází z dětem vlastního, přirozeného hraní "jako". Podstatou této přeměny je jednání ve fiktivní situaci, jimž se účastníci hry a vše, co je do hry zahrnuto (prostor, předměty, zvuky), mohou stát něčím nebo někým jiným. Tak vznikají dramatické postavy, děje a prostředí.

PĚVECKÝ KROUŽEK

Pěvecký kroužek je určen nejen pro děti, které mají hudební sluch, ale také pro ty děti, které rády zpívají a mají rády hudbu. Kroužek je realizován ve velké herně většinou 1x týdně. Při zpěvu si děti mohou vyzkoušet doprovodit písně pomoci Orffových nástrojů, jako jsou například dřívka, bubínky, klapačky, tamburíny, rumba koule… ,tím si děti procvičí rytmiku a zkouška pro ně stane zábavná. Také nechybí doprovod kláves. Repertoár je přizpůsoben dětem. Nacvičují nejen lidové písně, ale také písničky z pohádek, filmů a oblíbených zpěváků a skupin. Cílem kroužku je u děti prohlubovat smysl pro rozvoj muzikálnosti, rytmické cítění, pocit sounáležitostí se skupinou, sluchovou paměť a celkovou radost ze zpěvu.