VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

DÍLENSKÉ PRÁCE

DÍLENSKÝ KROUŽEK

Cílem kroužku dílenských prací je seznamovat děti s pracovním nářadím dostupným v běžné domácnosti, naučit děti s nářadím správně zacházet a prakticky jej použít. Děti seznamujeme s plánováním,  pracovním postupem, manipulací s nářadím a materiály, bezpečností práce, používáním ochranných pomůcek. Většinu praktických dovedností získávají děti v rámci oprav zařízení dětského domova a při tvoření v dílně.  Pracovní činnosti se odvíjejí od aktuální potřeby domova i ročního období. V zimních měsících se jedná například o sestavování nábytku, drobné údržbové práce, úpravy, či opravy, v letních měsících výroba různých předmětů, nebo nátěrové práce.  Všechny činnosti jsou prováděny s ohledem na věk a schopnosti jednotlivých dětí, v souladu s ŠVP.