VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

KROUŽEK KULTURNÍ VÝCHOVY

KROUŽEK KULTURNÍ VÝCHOVY

Do kroužku jsou zapojovány děti ze všech rodinných skupin, různého věku a pohlaví. Úkolem kroužku je vyvážit převažující zájem dětí o sport a nabídnou jim aktivity z celkové škály kulturních akcí. Vychovatelka v rámci kroužku zabezpečuje předplatné pro menší a větší děti v novojičínském Beskydském divadle, nabízí dětem v průběhu celého školního roku možnost zúčastnit se akcí, jako jsou např. činohra, balet, výstavy, muzea, opera-opereta, koncert, atd. Při organizování kroužků dává přednost akcím v Moravskoslezském kraji.