VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

OBCHŮDKY S ALBERTEM

Hana Zumerová, Monika Bučková
Díky Nadačnímu fondu Albert jsme měli možnost zapojit naše děti do velikonočních obchůdků. Projektu se zúčastnilo celkem osm dětí a v průběhu měsíce března téměř každý den vyráběly velikonoční výrobky z keramiky a macramé. Děti věděly, že za svou píli budou odměněny, pracovaly zodpovědně a snažily se, aby jejich výrobky byly co nejkrásnější. Na tento víkend jsme si naplánovali prodej v prodejně Albert v Novém Jičíně, ul.Přemyslovců 2252/1. Jejich píle se vyplatila a téměř všechny výrobky jsme prodali v sobotu. Výtěžek z prodeje ve výši 9 336,-Kč jsme nečekali a všechny nás mile překvapil. Finanční částka byla rozdělena mezi zapojené děti rovným dílem.

Rádi bychom poděkovali Nadačnímu fondu Albert za poskytnutý grant ve výši 2500,-Kč a dárkový poukaz ve výši 1500,-Kč do prodejny Albert.

Děkujeme i manažerce prodejny Albert za poskytnutí zázemí, poděkování patří i všem prodavačkám prodejny za jejich vstřícnost, ochotu a trpělivost. Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, jak náročná je jejich práce a přesto nás obdařovaly nekonečnými úsměvy. Poděkování patří všem lidem, kteří zakoupením výrobků podpořili naše děti. Je velmi hezké sledovat, že i v této nelehké době je většina lidí schopna se vcítit do osudů dětí, které vyrůstají v dětském domově a jsou ochotni těmto dětem pomáhat a vykouzlit úsměvy na jejich tvářích.

Největší poděkování však patří našim dětem. Byla to pro ně nová zkušenost, kdy si uvědomili, že práce, úsměv na tváři a slušné chování se vyplácí.

Užili jsme si krásný den, děti jsou nadšené a těšíme se na Vánoce. FOTO