VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

PŘEDNÁŠKA PČR NJ

Milan Králík
Dne 16.3.2023 proběhla v DD přednáška příslušnice PČR paní nprap. Veselé, která se zaměřila na seznámení BESIP u mladších dětí, chování na veřejných komunikacích a základy bezpečnosti. Druhá část přednášky byla zaměřena na starší děti, kdy se při společném rozhovoru, probírala trestní zodpovědnost, vysvětlení rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Dále byla probrána problematika užívání návykových látek, jejich nebezpečnost na lidský organismus a sociální dopady. Při následovné diskuzi příslušnice PČR odborně zodpověděla dotazy dětí. Rádi bychom poděkovali nprap. Veselé za profesionální přístup při přednášce a do budoucna se budeme těšit na další spolupráci. FOTO