VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

LEDOVÉ SOCHY NA PUSTEVNÁCH

Miroslav Matula
Akce byla zahájená výstupem z Ráztoky k lanovce, kde kupodivu nestála fronta, poté děti trochu vymrzly při jízdě lanovkou, škoda jen, že viditelnost byla minimální. Pokračování probíhalo prohlídkou obou stanů, kde byly vyobrazeni dinosauři z ledu. Následně po konzumaci teplé kukuřice jsme se vydali pěšky na zpáteční cestu, kterou si všichni užívali. Vrátili jsme se za tmy všichni spokojeni. FOTO