VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

Mikroskopování

Tereza Fiurášková
V rámci environmentálního kroužku jsme se tentokrát zaměřili na zkoumání přírody pomocí mikroskopu. Zajímalo nás, jak budou vypadat několikanásobně zvětšené přírodniny kolem nás. Nejprve jsme si popsali části mikroskopu a základní práci s ním.

Poté již následovalo samotné pozorování základních prvoků, řas, rostlin či mnohobuněčných mikroskopických živočichů. Zajímalo nás také, jak budou vypadat mnohonásobně zvětšená křídla včely, chodidla mouchy nebo barevné krovky berušky. Prohlédli jsme si rovněž vajíčka garnátů, slupku cibule a česneku, šupinu kapra nebo vlákna bavlny. Děti mikroskopování velmi bavilo, těší se na další práci s mikroskopem, kdy si budou moci donést libovolný objekt k mikroskopování. FOTO