VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

NOVÉ KONDENZAČNÍ KOTLE, KLIMATICE A ZATEPLENÍ PŮDY

Michal Pokorný
S velkým potěšením můžeme konstatovat, že jsme nový rok 2023 zahájili s novými kondenzačními kotly, které nahradily energeticky zastaralou kotelnu, s plynovými kotly z konce 90. let. Toto opatření, které se již dnes jeví jako velice hospodárné jsme mohli realizovat díky podpoře zřizovatele, Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, který poskytl naší organizaci účelový příspěvek ve výši 3.100.000Kč. Nedílnou součástí veřejné zakázky je i kompletní zateplení půdních prostor budovy, instalace dvou klimatizačních jednotek v prostorách rodinných skupin. Na jaře roku 2023 bychom měli pokračovat v opravě střešních světlíků. Tímto dojde k fakticky maximálnímu energetickému opatření, neboť okna již máme vyměněna v roce 2013. Zateplení budovy není realizovatelné, neboť objekt dětského domova je nemovitou kulturní památkou. FOTO