VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

Silvestrovský výšlap na Martiňák

Monika Bučková, Jitka Valentová
Poslední den v tomto roce jsme strávili výšlapem na Martiňák z Podolánek. Z počátku se zdálo, že nám počasí nebude přát, protože poprchávalo, ale nakonec se umoudřilo a pršet přestalo. Na začátku trasy jsme si ujasnili barvu turistické značky, po které půjdeme a společně jsme začali zdolávat kilometry, které nás přibližovaly k cíli. Odměnou nám byly nejen výhledy na Beskydy, ale i teplá polévka na Martiňáku. Cesta zpět byla mnohem náročnější, jelikož byla pokryta vrstvou ledu. Tento těžký terén jsme však zvládli.

Po příjezdu domů nás čekalo silvestrovské občerstvení, které připravila teta Tereza se zbylými dětmi. Společně jsme si připili na nový rok 2023, sdělili si svá předsevzetí a večer zakončili zapálením prskavek. Všem přejeme, ať jim nový rok přinese spoustu nových zážitků a splnění těch nejtajnějších přání. FOTO