VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

PŘÍPRAVA FYZICKÝCH OSOB VHODNÝCH STÁT SE OSVOJITELI, PĚSTOUNY A PĚSTOUNY NA PŘECHODNOU DOBU

Centrum psychologické pomoci - Rodinná a manželská poradna Nový Jičín ve spolupráci s našim dětským domovem organizuje, letos již druhou, přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu, a to přímo v prostorách DD Nový Jičín.

Příprava je, dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 401/2012 Sb., povinná a to v rozsahu 48 hodin pro žadatele o osvojení a pěstounskou péči, 72 hodin pro žadatele o pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Žadatelé prochází cyklem přednášek, prožitkových a sebepoznávacích technik, jejichž cílem je poskytnout žadatelům potřebné znalosti o psychickém a tělesném vývoji dětí – a na tomto pozadí o odlišnostech o zvláštních potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu, specifických odlišnostech výchovy dětí přijatých od výchovy dětí vlastních.

Úkolem tohoto vzdělávání je:

* Poskytnout žadatelům potřebné informace o náhradní rodinné péči, jejích formách, základních rozdílech mezi nimi z pohledu dítěte i náhradní rodiny a možnostech nápravy následků psychické deprivace.

* Seznámit žadatele se základními fakty v oblasti péče o děti žijícími mimo vlastní rodinu- návštěvy kojeneckého ústavu a dětského domova, setkání s odborníky

* Přispět žadatelům k získání náhledu na osobní i rodinné předpoklady pro přijetí dítěte (vlastní silné i slabé stránky, co s nimi, jak posilovat svou rodičovskou kompetenci atd.).

 Velmi si spolupráce vážíme.