VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

PŘEDSTAVUJEME VÁM KROUŽKY V DD: JÓGA

Dovolte, abychom vám postupně představili "KROUŽKY", které v našem DD organizujeme pro děti. Jedná se o sportovní, kulturní, dramatické, výtvarné a jiné činnosti, kterými se naši vychovatelé snaží působit na děti a rozvíjet tak jejich konkrétní kompetence. Dnes vám představujeme kroužek JÓGY.

Po téměř 3 letech pauzy, způsobenými zdravotním stavem vychovatelky, se vrací jóga opět mezi kroužky, které jsou pravidelně vedeny v DD. Tentokrát v trošku jiné podobě, protože se zaměřujeme na naše nejmladší děti. Jóga pro děti je především spousta zábavy a her. Díky józe můžeme děti nenásilnou a hravou formou naučit lépe vnímat své tělo, trénovat správné držení těla, dýchání, soustředění a celkovou relaxaci. Cvičení jógy přináší dětem radost z pohybu bez potřeby soutěžit s druhými. Jóga učí harmonii, vnímání sama sebe, vytrvalosti, lepšímu zvládnutí stresových situací. Lekce dětské jógy je naprosto odlišná od hodin jógy pro dospělé. S dětmi cvičíme hravou formou, povídáme si pohádky, zpíváme písničky, hrajeme si na zvířátka, rostliny, stromy… Hodinu vždy přizpůsobíme schopnostem dětí a jejich věku. Cvičíme spíše dynamicky, bez dlouhých výdrží a hlavně tak, aby bylo jóga zábavou hrou.

Metodika cvičení je pochopitelně rozdílná od metodiky jógy pro dospělé

Děti si chtějí hlavně hrát. Hravost, veselost a dynamika je to, co je pro ně v tomto věku nejvlastnější a nejpřirozenější. Cvičení musí děti bavit, proto vše vychází z  různých přirovnání, vyprávění pohádek a příběhů. Dalším neméně důležitým momentem, hlavně pro duševní zdraví a vůbec celý duševní vývoj dítěte, je atmosféra při cvičení. Atmosféra klidu, míru, pohody, tolerance a oceňování, kdy každé dítě má možnost být pochváleno. Při tomto způsobu cvičení nesoutěžíme, nezávodíme. Každá soutěž zvyšuje napětí. Každá soutěž má vítěze i poražené. V jógové metodice tyto způsoby nepoužíváme. Vítězové jsou vlastně všichni, což je výborné hlavně pro děti méně zdatné a pohybově méně nadané. I ony možná poprvé v životě zažijí úspěch a ocenění za svoji pohybovou činnost. Pomaloučku získávají kladnější vztah ke cvičení.

Při cvičení jógy s dětmi vycházíme tedy z jejich přirozenosti. To znamená, že nezařazujeme žádné dlouhé výdrže v ásánách ani zádrže dechu. Děti dýchají přirozeně bez omezení.