VEŘEJNÉ DOKUMENTY

Dětský domov a Školní jídelna,
Nový Jičín, Revoluční 56,
příspěvková organizace

Revoluční 56

Nový Jičín 741 01

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP

V sobotu 27.4.2013 proběhl v našem zařízení Workshop – Arteaktivity. Akce se zúčastnilo 12 dětí všech věkových kategorií. Od 13,00 do 16,00 děti pomocí kresby vyjadřovaly své pocity, přání, sny. Rovněž měly možnost znázornit osoby, které jsou jim blízké, na kterých jim nejvíc záleží. Zadané úkoly plnily jak samostatně, tak i kolektivně. Paní lektorka dokázala děti zaujmout, téma bylo poutavé a děti dokázaly udržet pozornost a plně se soustředit po celou dobu. Celou akci děti hodnotily velmi kladně. Starší děti, kterým se zpočátku moc nechtělo, byly nadšené a rády by si podobné aktivity v budoucnu zopakovaly.

ARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOPARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOPARTETERAPEUTICKÝ WORKSHOP